Regulament Super Giveaway

Art. 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Tombola este organizata de societatea S.C. NUODERM S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Argentina, nr. 25, parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6814/2022, cod fiscal RO45941770, avand contul curent nr. RO26INGB0000999913505753 deschis la ING Bank, email: contact@nuoderm.ro, tel: 021 312 1843, denumita in cele ce urmeaza Organizatorul.

Tombola se deruleaza conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este public si disponibil in mod gratuit pe site-ul www.nuoderm.ro.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, urmand ca respectivele modificări sau completări sa fie aduse la cunostiinta publicului prin intermediul site-ului www.nuoderm.ro.  

Clienții Organizatorului vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul www.nuoderm.ro, de pe paginile de social media, de la angajații Organizatorului sau din alte canale de comunicare.

ART. 2. LOCUL, DURATA SI MECANISMUL DESFĂȘURĂRII TOMBOLEI

Tombola se va desfășura în perioada 07 aprilie 2024, ora 00:00, până pe 31 mai 2024, ora 23:59 (“Perioada Tombolei”) si presupune includerea automată a tuturor clientilor care au efectuat o comanda de produse pe site-ul www.nuoderm.roin Perioada Tombolei, de o valoare de minim 179,99 lei/comanda (valoare fără costuri de transport, daca sunt aplicabile) si care pana la data extragerii 18 iunie 2024 a fost integral achitata si nereturnata Organizatorului. Totusi, in cazul in care clientul a efectuat o comanda valoric mai mare si a returnat doar o parte din produse, astfel incat valoarea produselor nereturnate pana la data de 18 iunie 2024 este de minim 179,99 lei (valoare fără costuri de transport, daca sunt aplicabile), clientul isi pastreaza dreptul de participare la tombola raportat la respectiva comanda. Participa la tombola si comenzile care au fost plasate online pe site-ul www.nuoderm.ro, in Perioada Tombolei, chiar daca au fost achitate ulterior, pana la data extragerii 18 iunie 2024 sub conditia sa nu fi fost returnate produsele  pana la data extragerii 18 iunie 2024.

Fiecare client este inscris la tombola cu ocazia fiecarei comenzi, plasate in Perioada Tombolei, de o valoare de minim 179,99 lei/comanda (valoare fara costuri de transport, daca sunt aplicabile) si care a fost integral achitata si nereturnata Organizatorului pana la data extragerii 18 iunie 2024, prin urmare un client are dreptul la mai multe inscrieri la tombola, raportat la numarul de comenzi pe care le-a efectuat in Perioada Tombolei si care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Regulament.

ART. 3. CONDITII DE PARTICIPARE

Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice cu varsta de 18 ani implinita, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta si indeplinesc conditiile prezentului Regulament. Nu pot participa la tombola angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I si II ale acestora.

Dreptul de participare aparține exclusiv clientului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombola este anulat automat si clientul este descalificat in situația in care o persoana nu îndeplinește oricare din condițiile prevăzute in prezentul Regulament (inclusiv, dar fără a se limita la cazul in care returnează produsele comandate pana la data extragerii 18 iunie 2024) sau daca furnizeaza informatii false, greșite sau necorespunzătoare in completarea datelor personale. Participantii răspund de corectitudinea datelor oferite Organizatorului, iar acestea vor fi utilizate atat la prelucrarea comenzii, cat si la informarea participantilor asupra premiului castigat si vor fi necesare pentru validarea castigatorului si acordarea premiului.

Prin participarea la tombola clientul accepta in mod liber si integral prevederilor prezentului Regulament.

ART. 4. PREMIUL TOMBOLEI

In cadrul tombolei va fi acordat urmatorul premiu, in momentul extragerii precizandu-se numarul de comanda extras si castigatorul aferent (anume identitatea clientului care a efectuat nr. de comanda extras):

- 20.000 lei (douăzeci de mii lei)

Organizatorul va calcula si vira in conformitate cu prevederile Titlului IV, capitolul VIII, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, impozitul aferent venitului din premiu, în măsura in care premiul acordat unui singur câștigător depășește plafonul stabilit prin lege ca fiind impozabil (600 de lei, valoarea cu TVA inclus).

Organizatorul se obliga la plata  impozitului datorat conform Titlului IV, capitolul VIII, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, si  il va inregistra pe cheltuielile societatii, ca si cheltuiala nedeductibila.

Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei tombole promotionale nu are posibilitatea de schimbarea a acestuia cu alte bunuri.

ART. 5. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Va fi desemnat un castigator care va primi suma de 20.000 lei (douăzeci de mii lei).

Extragerea va avea loc pe data de 18 iunie 2024, pe contul de Instagram al colaboratorului @daniela.iliescu, castigatorul fiind tras la sorti prin random.org, prin care se va alege aleator numărul de comanda castigator pentru fiecare premiu si apoi se va specifica clientul castigator care a efectuat comanda respectivă trasa la sorti.

Pentru a fi validat ca si castigator clientul trebuie sa indeplineasca toate cerințele tombolei.

Pentru a fi validat ca si castigator clientul trebuie sa indeplineasca toate cerințele tombolei.

ART. 6. INFORMAREA CASTIGATORULUI SI PREDAREA PREMIULUI

Dupa tragerea la sorti, castigatorul va fi anuntat pe e-mail si telefonic, prin intermediul datelor de contact furnizate Organizatorului cu ocazia plasarii comenzii si de asemenea va fi afisat pe site-ul www.nuoderm.ro. Prin participarea la tombola, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga premiul in cadrul tombolei, identitatea castigatorului si castigul acordat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.

Pentru primirea premiului, castigatorul trebuie sa confirme ca accepta premiul si sa trimita Organizatorului o copie dupa cartea de identitate si codului IBAN. In cazul in care castigatorul nu trimite in termen de 5 zile informatiile solicitate de Organizator pentru predarea premiului sau daca a furnizat date incomplete, gresite sau false, ori daca se dovedeste ca nu indeplineste conditiile tombolei, premiul se va acorda altui participant, printr-o noua tragere la sorti.

In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii castigatorului conform prezentului Regulament, castigatorul va pierde dreptul de atribuire a premiului, iar Organizatorul va organiza o alta extragere.

ART. 7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("GDPR"), S.C. NUODERM S.R.L. (cu datele de identificare de mai sus), in calitate de operator, va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la loterie cu respectarea prevederilor legale si in conformitate cu prevederile de mai jos. Prin participarea la concurs, participantii isi exprima acordul pentru ca S.C. NUODERM S.R.L. sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate Organizatorului.

Categorii de date - Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator sunt datele furnizate in mod direct de catre participanti referitoare la nume si prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail si telefon, iar cazul castigatorilor eventualele date personale suplimentare necesare potrivit legii in vederea transferului dreptului de proprietate asupra premiului (ex: CNP, semnatura). Aceste date sunt necesare in vederea participarii la tombola, atriburii premiilor si respectarii legislatiei fiscal-contabile.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrare in urmatoarele scopuri: desfasurarea tombolei, acordarea premiilor, anuntarii publice a castigatorilor, solutionarea cererilor si reclamatiilor, indeplinire obligatiilor legale si contabile, marketing.

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor cu caracter personal se face in baza urmatoarelor temeiuri:

- consimtamantul participantilor exprimat prin participarea la tombola;

- obligatii legale pe care Organizatorul le are conform legislatiei comerciale, fiscal-contabile, de pastrare a evidentei etc.;

- interesele legitime ale Organizatorului constand in dezvoltarea activitatii sale, de a analiza si urmari operatiunile de vanzare a produselor sale, de marketing in legatura cu activitatea societatii.

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata pe durata desfasurarii tomboleisi acordarii premiilor, precum si ulterior pe perioade de timp determinate conform legislatiilor aplicabile in materie fiscala si de arhivare.

Datele vor putea fi dezvaluite catre:

  1. a) angajatii Organizatorului;
  2. b) partenerii contractuali ai Organizatorului care furnizeaza servicii catre Organizator pentru desfasurarea activitatii si a tombolei, printre altele, serviciile de promovare si marketing, servicii fiscale si de contabilitate, serviciile de intretinere a sistemelor informatice, servicii juridice, servicii de curierat etc.;
  3. c) autoritatile publice in cazul in care vor exista solicitari formulate in limita competentelor acestor

autoritati sau o cerinta legala in acest sens;

  1. d) alte entitati care pot asigura respectarea drepturilor Organizatorului (ex: avocati, notari, traducatori etc.);
  2. e) Publicului larg, in ceea ce priveste numele si prenumele castigatorilor

Datele cu caracter personal ale participantilor la tombola nu vor fi transferate in afara U.E.

Nefurnizarea datelor cu caracter personal va determina imposibilitatea de a participa la tombola.

Fiecare participant la tombola este informat asupra faptului ca are dreptul a solicita Organizatorului, in conformitate cu legislatia aplicabila, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana sa, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor si de a nu fi obiectul unei decizii individuale automatizate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa Organizatorului o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarea adresa de e-mail: contact@nuoderm.ro.

De asemenea, participantul are dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal din Romania in cazul in care considera ca nu i-au fost respectate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 8. TAXE SI IMPOZITE

Impozitele cu retinere la sursa aferente premiului vor fi suportate, in totalitate, de Organizator.

Art. 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu va fi raspunzător pentru prejudiciile suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, din momentul predarii premiului catre castigator, si in legatura cu utilizarea premiului de catre castigator.

Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din cadrul acestei tombole exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

Art. 10. OBLIGATIILE CASTIGATORULUI

Orice obligatii ale castigatorului aferente utilizarii premiului castigat se afla exclusiv in sarcina castigatorului.

Prin acceptarea inscrierii in tombola si ridicarea premiului, castigatorul isi manifesta acordul sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre Organizator, legate de aceasta tombola.

Art. 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente de la sediul Organizatorului.

Art.12. DISPOZITII FINALE

Prin prezenta tombola are un scop publicitar si urmareste promovarea produselor Organizatorului si fidelizarea clientilor. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare aplicabile si cu termenii si conditiile furnizorilor premiilor.